• indexx

เกี่ยวกับโครงการ

area

ปัจจุบัน ธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญ (Cruise) กำลังเติบโตและขยายตลาดในประเทศไทยแต่ละปีจะมีเรือสำราญเข้าเทียบท่าในไทยเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เช่น เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มีเส้นทางเดินเรือจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเข้าสู่ไทยที่ภูเก็ต อีกเส้นทางเดินเรือจากประเทศเวียดนามเข้าสู่ไทยที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และเกาะสมุย ในปี พ.ศ. 2554–2555 ที่ผ่านมา เรือสำราญที่เข้ามาในไทยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมมีจำนวนกว่า 120 เที่ยว ผู้โดยสารบนเรือเฉลี่ย 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 6,000 บาทต่อคน โดยรวมแล้ว ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเดินเรือสำราญประมาณ 2.2 พันล้านบาทต่อปี คิดเป็นรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเพชรสมุย ชั้น 2 อาคารอ่างทอง สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดและประเด็นสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 พื้นที่ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์ กรมเจ้าท่า , 2015
Compatible with IE10 , Chrome , Firefox